บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-7353141-2, 02-7350601-3, 02-7350590-3
  • th

Intelligent Fire Alarm Devices


Intelligent Fire Alarm Devices

เครื่องตรวจจับควัน รุ่น I-9102

Intelligent Optical Smoke Detector

สอบถาม
เครื่องตรวจจับความร้อน รุ่น I-9104

Intelligent Ultraviolet Flame Detector

สอบถาม
เครื่องตรวจจับลำแสง รุ่น I-9105R

Intelligent Reflective Beam Detector

สอบถาม
เครื่องตรวจจับก๊าซ รุ่น I-9602LW

Addressable Combustible Gas Detector

สอบถาม
Intelligent Remote Indicator รุ่น I-9314

Intelligent Remote Indicator

สอบถาม
Remote Indicator รุ่น C-9314P

Remote Indicator

สอบถาม
Addressable Sounder And Strobe รุ่น I-9403

Addressable Sounder And Strobe

สอบถาม
Addressable Sounder รุ่น I-9404

Addressable Sounder

สอบถาม
Deep Base รุ่น C-94DB

Deep Base

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น I-9407

Addressable Sounder And Strobe Loop Powered

สอบถาม
โมดูล รุ่น DI-9301

Intelligent Single Input/Output Module Loop Powered

สอบถาม
โมดูล รุ่น I-9301

Intelligent Single Input/Output Module

สอบถาม
Addressable Double I/O Module รุ่น I-9303

Addressable Double I/O Module

สอบถาม
โมดูลวงจรเสียง รุ่น I-9308

Addressable Sounder Circuit Module

สอบถาม
แผงวงจร รุ่น DI-9309

Addressable Multi-channel Interface

สอบถาม
Addressable Zone Monitor Unit รุ่น I-9319

Addressable Zone Monitor Unit

สอบถาม
Short Circuit Isolator รุ่น C-9503

Short Circuit Isolator

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น C-9504

Base Mount Short Circuit Isolator

สอบถาม